Görme EngellilerDerslik Sayısı: 26
Öğretmen Sayısı: 35
Öğrenci Sayısı: 858

Kurum Standartları

 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları                                      Değerli Eğitim Çalışanları, Veliler ve Öğrenciler;               Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olarak 43 500 okulda eğitim gören 11 milyonun üzerindeki öğrenciye eğitim hizmetlerini en  iyi şekilde sunmak üzere çalışmaya devam etmekteyiz.               Eğitimde niteliği yükseltmek adına yaptığımız çalışmalar esnasında arz ve talep dengesini en iyi şekilde kurarak öncelikleri  tespit etmek ve sınırlı olan kaynakları ihtiyaç arz eden kurumlara yönlendirmek görevlerimiz arasındadır.     Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz tarafından Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemi geliştirilmiştir.  Bu sistem ile okullarda sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların iyileştirici .   çalışmalarda kullanılması amaçlanmıştır.                 Oluşturulan sistemin okullarda eğitim niteliğini yükseltmenin yanı sıra;           * Mevcut eğitim hizmetlerine asgari standart sunması,               * Okul gelişimini her yıl kanıt tabanlı olarak izlemesi,               * Okulların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyması,               * Okul gelişim planlarına veri sunması ve okullara yol haritası olması,           * Merkezi planlamada kaynakları etkili şekilde yönetmesi,             * İhtiyaç önceliği olan bölgeleri ve kurumları tespit etmesi,             * Bölgesel düzeyde uygun politikaların geliştirilmesine kaynak sunması,           *  Hizmet içi eğitimlerin planlanmasında öncelikleri belirlemesi             gibi amaçlarla da kullanılabilmesi planlanmıştır.                 Aynı zamanda öz değerlendirme özelliği de taşıyan sistem ile temelde okullar arası farklılıklarının giderilmesi de    amaçlanmaktadır. Okullarda çocuklarımıza sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi  için okul yöneticilerin, öğretmenlerin, velilerin ve çocukların sistemi kullanarak görüşlerini içtenlikle ve doğru olarak    yansıtmaları sistemin amacına ulaşması bakımından önemlidir. Böylece amacına uygun işleyen bir sistem dinamik,    sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yapıya kavuşacaktır.               Kurumlarda eğitim niteliğinin geliştirilmesi ancak sistemin tüm paydaşlarının özverili çalışması ile mümkün olacaktır.                             Ankete Kimler Katılacak                     1- Okul Yöneticileri ( Doldurması Zorunlu)                 2- Öğretmenler ( Doldurması Zorunlu)                 3- Okul  Aile Birliği Üyeleri ( Doldurması Zorunlu)               4- Öğrenciler (  Doldurması Zorunlu Değil)                 5- Veli (  Doldurması Zorunlu Değil)                                             Anket Nasıl Yapılacak:                     1- Okul YöneticileriMEBBİS Modülü Kurum Standartlarından yapılacak           2- ÖğretmenlerMEBBİS Modülü Kurum Standartlarından yapılacak             3- Okul  Aile Birliği Üyeleri  https://mebbis.meb.gov.tr/Öğrenci ve Veli Girişinden    4- Öğrenciler    https://mebbis.meb.gov.tr/Öğrenci ve Veli Girişinden    5- Veli      https://mebbis.meb.gov.tr/Öğrenci ve Veli Girişinden                              Anket Bitiş Tarihi                       Anket 30 Haziran 2015 Tarihinde sistem kapanacaktır.                                         Anket İle İlgili Notlar:                     1- Anket 10-15 Dakika sürmektedir.                   2- Anketi yarım kalırsa tamamlama imkanı sunulmaktadır.               3- İnternete veli ve öğrenci ulaşamıyorsa okul imkanları sunulacaktır.                                                                                                                                                             Eyyüp GÜZEL                     Okul Müdürü